Hospital charges at Vinmec

11/12/2018
vinmec

Hospital charges applied since 01/11/2019. All charges can be changed without notice.

Hospital charges applied since 01/11/2019 at:

  • Vinmec Times City (Hanoi)
TC
  • Vinmec Central Park (Ho Chi Minh city)
CP

Hospital charges applied since 01/11/2019 at:

  • Vinmec Hai Phong (Hai Phong city)
  • Vinmec Ha Long (Quang Ninh province)
  • Vinmec Nha Trang (Khanh Hoa province)
  • Vinmec Phu Quoc (Kien Giang province)
  • Vinmec Da Nang (Da Nang city)
Bảng giá khám chữa bệnh VInmec