......
Có thể chẩn đoán và điều trị ung thư ống tiêu hóa giai đoạn sớm không?

Có thể chẩn đoán và điều trị ung thư ống tiêu hóa giai đoạn sớm không?

Bác sĩ cho tôi hỏi, nền y học hiện tại của Việt Nam đã có thể chẩn đoán và điều trị ung thư ống tiêu hóa giai đoạn sớm được chưa? Bệnh viện Vinmec có làm được việc này hay không? Xin cảm ơn bác sĩ!