Babesia (nhiễm trùng do Babesia): Nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và điều trị

Hình ảnh bệnh Babesia (nhiễm trùng do Babesia)