......

Cơ thắt lưng có chức năng gì?

Hình ảnh của Cơ thắt lưng

Vị trí của Cơ thắt lưng

Cơ thắt lưng là búi cơ quan trọng nằm ở lưng dưới. Do đó, khi cơ này bị căng hoặc gặp tổn thương, bạn sẽ phải đối mặt với các cơn đau dữ dội.

Cơ thắt lưng là một cơ rộng, dẹt, phủ gần hết phần dưới của lưng. Bám từ mỏm gai của 9 đốt sống ngực dưới 5 đốt sống thắt lưng, 1/3 sau mào chậu. Kín các thớ cơ chạy chếch lên trên tới góc dưới xương bả vai tụm lại đi ra phía trước và bám vào mép trong rãnh nhị đầu của xương cánh tay.