......

Chức năng của đĩa đệm

Hình ảnh của Đĩa đệm

Vị trí của Đĩa đệm

Đĩa đệm là một cấu trúc có dạng thớ sợi khá là chắc chắn được xếp theo vòng tâm, bên trong có chứa nhân keo gelatin. Đĩa đệm có tác dụng giúp cho cơ thể vận động linh hoạt hơn cũng như giảm chấn động, xóc khi cơ thể vận động và chịu lực hơn.