Fluor là gì? Có tác dụng thế nào tới ngừa sâu răng?

Hình ảnh của Fluor