Môi lớn có chức năng gì?

Hình ảnh của Môi lớn

Vị trí của Môi lớn

Môi lớn là hai lớp da kéo dài xuống dưới từ gò vệ nữ xuống vị trí trước hậu môn, nằm bao bọc môi bé. Tuy nhiên trong thực tế thì có những trường hợp môi bé dài bao chùm cả môi lớn. Môi lớn cùng với môi bé tạo thành lớp môi âm hộ.

Ở nữ giới môi lớn có cấu trúc tương đương với bìu dái ở nam giới.