......

Thóp trẻ sơ sinh có chức năng gì?

Hình ảnh của Thóp trẻ sơ sinh

Vị trí của Thóp trẻ sơ sinh

Thóp đầu hoặc cửa đỉnh đầu của trẻ có một phần xương chưa khép hoàn toàn đó là phần đỉnh đầu.

Thóp trẻ sơ sinh (hay còn gọi là cửa đỉnh đầu) được phân làm 2 phần là thóp trước và thóp sau. Phần thóp trước có hình thoi là khe hở giữa xương trán và xương đỉnh đầu. Thóp sau lại có hình tam giác, là khe hở giữa xương đỉnh đầu và xương chẩm.