......

Thạc sĩ, Bác sĩ Đặng Huy Toàn

Giới thiệu

Bác sĩ Đặng Huy Toàn đã có nhiều năm kinh nghiệm Nhi khoa và Sơ sinh, đặc biệt về các bệnh lý hô hấp trẻ em. Bác sĩ Đặng Huy Toàn nguyên là trưởng khoa nhi bệnh viện 22.12 và trưởng khoa Nội nhi bệnh viện Tâm Trí Nha Trang. Hiện tại, là Bác sĩ tại Khoa Nhi - Sơ sinh - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang

Chức vụ

Bác sĩ Nhi - Sơ Sinh

Kinh Nghiệm
  • Năm 2002 - 2010: bác sĩ khoa cấp cứu, Bệnh viện Tỉnh Khánh Hòa
  • Năm 2010 - cuối 2013: Trưởng khoa Nhi Bệnh viện 22.12
  • Năm 2013 đến 4/2016: Trưởng khoa nội nhi Bệnh viện Tâm Trí Nha Trang
Sách, báo, công trình nghiên cứu
Thông tin chưa được cập nhật.
Chuyên khoa
Dịch vụ
  • Hồi sức, cấp cứu Nhi
  • Điều trị bệnh lý hô hấp, tiêu hóa trẻ em và nhi sơ sinh
  • Chăm sóc và tư vấn sử dụng thuốc cho người bệnh
  • Điều trị các bệnh lý Dị ứng, Hen phế quản.
Quá trình đào tạo
  • Năm 2001: Tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ Đa khoa tại đại học Y Huế
  • Năm 2005: Tốt nghiệp chuyên ngành Hồi Sức Cấp Cứu tại trung tâm bồi dưỡng cán bộ Y tế TP. HCM
  • Năm 2008: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Nhi khoa tại đại học Y Huế
Ngôn ngữ