......

Thạc sĩ, Bác sĩ Hồ Văn Linh

Giới thiệu

ThS. BS Hồ Văn Linh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngoại chung, đặc biệt là lĩnh vực phẫu thuật Gan - Mật - Tuỵ. Năm 2012, bác sĩ bảo vệ thành công luận án và nhận bằng Thạc sĩ Y học tại Học viện Quân Y. 

Hiện tại, bác sĩ Linh đang là bác sĩ phẫu thuật Gan - Mật - Tụy tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và có lịch làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng vào thứ 7 hàng tuần.

Chức vụ

Bác sĩ Phẫu thuật Gan - Mật - Tuỵ

Kinh Nghiệm
  • 2008 - 2011: Khoa Ngoại bụng - Bệnh viện Quân Y 103

  • 2011 - 2015 : Khoa Phẫu thuật tiêu hoá - Bệnh viện TWQĐ 108

  • 2015 - Đến nay: Phẫu thuật Gan - Mật - Tuỵ - Bệnh viện TWQĐ 108

  • Từ tháng 9/2019: Làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng vào thứ 7 hàng tuần.

Sách, báo, công trình nghiên cứu

Bác sĩ có nhiều bài báo đăng trên các tạp chí Y Dược lâm sàng 108; Tạp chí gan mật Việt Nam trong các lĩnh vực phẫu thuật Ngoại chung.

Chuyên khoa
Dịch vụ

Phẫu thuật Gan - Mật - Tuỵ

Quá trình đào tạo
  • 2001 - 2008: Bác sĩ đa khoa - Học viện Quân y

  • 2008 - 2011: Bác sỹ nội trú ngoại chung - Học Viện Quân Y

  • 2016 - Đến nay: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Ngoại tiêu hoá - Viện Nghiên cứu Y Dược lâm sàng 108.

Ngôn ngữ