......

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Đăng Vân

Giới thiệu

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Đăng Vân đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội khoa. Đặc biệt có nhiều kinh nghiệm trong chuyên ngành nội tim mạch và điều trị oxy áp lực cao. Hiện đang là bác sĩ Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng.

Chức vụ

Bác sĩ Nội tổng hợp

Kinh Nghiệm
  • Tháng 12/2017: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng

  • Từ 1994 - 2017: Công tác tại bệnh viện Y học Hải Quân

Sách, báo, công trình nghiên cứu

Đánh giá tình trạng lâm sàng và cận lâm sàng bệnh giảm áp cấp tính điều trị tại bệnh viện y học Hải Quân 5 năm ( 01/2008-01/2013)- Đề tài cấp ngành

Dịch vụ
  • Khám, tư vấn và điều trị bệnh lý tim mạch

  • Siêu âm tim

  • Điều trị oxy áp lực cao

Quá trình đào tạo
  • Năm  2016: Tập huấn điều trị oxy áp lực cao tại Ấn Độ

  • Năm 2015: Nhận bằng Bác sĩ chuyên khoa II tại Đại học Y Hải Phòng

  • Năm 2013: Tập huấn điều trị oxy áp lực cao tại Hoa Kỳ

  • Năm 2000: Nhận bằng chuyên khoa I tại Học viện Quân Y

Ngôn ngữ