......

Bác sĩ Lê Nguyễn Trí Dũng

Giới thiệu

Bác sĩ Lê Nguyễn Trí Dũng, tốt nghiệp đại học Y Dược Tp. HCM, đã có 20 năm kinh nghiệm tại các Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh An Giang, Bệnh Viện Nhật Tân – An Giang, Bệnh Viện Hạnh Phúc – An Giang trước khi là Bác sĩ Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc

Chức vụ

Bác sĩ Hồi sức cấp cứu

Kinh Nghiệm
  • Bệnh Viện Đa Khoa khu vực tỉnh An Giang, Bệnh Viện Nhật Tân – An Giang

  • Bệnh Viện Hạnh Phúc – An Giang

  • Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc

Sách, báo, công trình nghiên cứu
Thông tin chưa được cập nhật.
Dịch vụ
  • Hồi sức cấp cứu cho người bệnh

  • Hồi sức sau phẫu thuật, giảm đau…

Quá trình đào tạo
  • Tốt nghiệp Chuyên khoa I – chuyên ngành Nội tổng quát - Đại học Y Dược Cần Thơ

  • Tốt nghiệp Chuyên khoa II – Chuyên ngành Nội Chung – Học Viện Quân Y

Ngôn ngữ