......

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Phương

Giới thiệu

ThS Nguyễn Hoàng Phương có 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Y tế công cộng và nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, chuyên môn sâu về thống kê phân tích dữ liệu và điều phối dự án. 

ThS Nguyễn Hoàng Phương đã hoàn thành khóa đào tạo tại Đại học Y tế công cộng và Đại học Melbourne - Australia. Bà là Thư ký Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec.

ThS Nguyễn Hoàng Phương hiện là Chuyên viên Thiết kế nghiên cứu - Phòng nghiên cứu ứng dụng lâm sàng tại Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec.

Chức vụ

Chuyên viên Thiết kế nghiên cứu - Phòng nghiên cứu ứng dụng lâm sàng

Kinh Nghiệm
 • 01/2016 - Đến nay: Chuyên viên Thiết kế nghiên cứu - Phòng nghiên cứu ứng dụng lâm sàng, Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec

 • 02006 - 12/2015:

 • Quản lý số liệu - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương

 • Cán bộ dự án, Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam

 • Cán bộ nghiên cứu, Đại học Y tế công cộng

Giải thưởng và ghi nhận

Học bổng chính phủ Australia cho chương trình Thạc sỹ Y tế công cộng tại Đại học Melbourne, 2013 - 2015

Sách, báo, công trình nghiên cứu
 • Nguyen Thanh Liem, Nguyen Hoang Phuong and Nguyen Trung Kien. The effects of bone marrow mononuclear cell transplantation on the quality of life of children with cerebral palsy. Health and Quality of Life Outcomes. (2018) 16:164. https://doi.org/10.1186/s12955-018-0992-x

 • Nguyen Thanh Liem, Nguyen Hoang Phuong, Anh Tuan Nguyen, Chinh Duy Vu and Bui Viet Anh. Autologous Bone Marrow Cell Therapy for Autism: An Open Label Uncontrolled Clinical Trial. Annals Stem Cell Regenerat Med. 2018; 1(2): 1006

 • Phuong NH, Kien NT, Liem NT. Outcomes of survey on the public attitudes toward autism in Hanoi, Vietnam. International Journal of Science and Research (IJSR)

 • Kien NT, Phuong NH. Autism Knowledge in the Community in Hanoi, Vietnam in 2017: A Cross-Sectional Survey. International Journal of Science and Research (IJSR)

 • Phuong Hoang Nguyen, Chinh Duy Vu, Duc Minh Vu, Thanh Tung Dang Thi, Kien Trung Nguyen, Liem Thanh Nguyen. Safety and effectiveness of autologous stem cell therapies in children with autism at Vinmec Times City International Hospital. Vietnam Journal of Practical Medicine. Volume 1066, January/2018

 • Phuong Hoang Nguyen, Kien Trung Nguyen, Chinh Duy Vu, Minh Duy Ngo, Liem Thanh Nguyen. Quality of Life of Vietnamese Children with Cerebral Palsy before and after Stem Cell Transplantations. Vietnam Journal of Practical Medicine. Volume 1051, July/2017

 • Kien Trung Nguyen, Phuong Hoang Nguyen, Chinh Duy Vu, Liem Thanh Nguyen. Assessment of gross motor function among children with Cerebral Palsy Related to Neonatal Jaundice. Vietnam Journal of Practical Medicine. Volume 1049, June/2017

 • Nguyen Thanh Liem, Vu Duy Chinh, Nguyen Hoang Phuong, Nguyen Trung Kien. Outcomes of Autologous Bone Marrow Mononuclear Cells for Cerebral Palsy at Vinmec Times City International Hospital.  Vietnam Medical Journal. Volume 453, April/2017

 • Nguyen Thanh Huong, Truong Quang Tien, Hoang Khanh Chi, Nguyen Hoang Phuong, Tran Bich Phuong, Michael Dunne. Some risk and protective factors of anxiety and depression of secondary school students in Hanoi, Vietnam. Vietnam Journal of Public Health. Volume 13, 9/2009

 • Chu Thi Thao, Nguyen Van Tinh, Than Thi Trang Uyen, Nguyen Dac Tu, Truong Linh Huyen, Nguyen Hoang Phuong, Bui Viet Anh, Nguyen Thanh Liem. Analysis of factors related to quality of umbilical cord blood samples at Vinmec Times City International Hospital. Vietnam Medical Journal. Volume 467, May/2018

Quá trình đào tạo
 • 2013 - 2015: Thạc sĩ Y tế công cộng - Đại học Melbourne - Australia

 • 2002 - 2006: Cử nhân Y tế công cộng - Đại học Y tế công cộng

Ngôn ngữ

Bạn đã sử dụng dịch vụ của khác Nguyễn Hoàng Phương? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Vinmec cam kết bảo mật tuyệt đối địa chỉ email và thông tin cá nhân của bạn.

Cám ơn bạn đã gửi nhận xét!

Phản hồi của bạn giúp ích cho cộng đồng khi chọn lựa cơ sở chăm sóc sức khỏe và bác sĩ tốt nhất. Nó cũng góp phần giúp Nguyễn Hoàng Phương để tăng chất lượng dịch vụ.

Hãy tiếp tục chia sẻ trải nghiệm của bạn về các cơ sở y tế và bác sĩ nhé!