......

Cử nhân Trần Huệ Trân

Giới thiệu

Cử nhân Trần Huệ Trân đã được đào tạo và cấp chứng chỉ bởi các trường Đại Học chuyên về Hỗ trợ sinh sản trong và ngoài nước như: Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tại Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, Khóa học bảo tồn sinh sản tại Trường Đại Học Monash Úc,..Hiện tại, đang làm việc tại phòng Lab Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Sản Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Times City.

Chức vụ

Chuyên Viên IVF

Kinh Nghiệm

Chuyên Viên IVF Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Sản - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Times City

Sách, báo, công trình nghiên cứu
Thông tin chưa được cập nhật.
Dịch vụ
 • Tiêm tinh trùng vào bào tương noãn ICSI

 • Nuôi cấy phôi.

 • Hỗ trợ phôi thoát màng.

 • Sinh thiết phôi ngày 5

 • Đông / rã phôi ngày 3, ngày 5

 • Đông / rã trứng

 • Đông / rã mô buồng trứng

Quá trình đào tạo
 • 2017: Khóa học bảo tồn sinh sản ( đông rã mô buồng trứng) - Trường Đại Học Monash Úc

 • 2015: Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản : Tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI) - Khoa Y Trường Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh

 • 2013: Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản - Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội

 • 2005: Thạc sĩ Sinh Học

 • 1998 - 2002: Cử Nhân Sinh Học, Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh

Ngôn ngữ