......

Chương trình khám sức khỏe tổng quát: Gói Trẻ em

6668-Brochure VINMEC VS5 - FINAL7.jpg

Giá trọn gói: 2.500.000 đồng

Quý khách vui lòng gọi đến Tổng đài 0258 3900 168 để đặt lịch hẹn.

Các dịch vụ khám gồm có:

Bài viết này được viết cho người đọc tại Nha Trang, Hạ Long, Đà Nẵng.

30.2K

Bài viết liên quan