Dịch vụ khoa ngoại tiêu hóa

30/06/2015
18072-khoa ngoai.png

STT

TÊN DỊCH VỤ

GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)

GHI CHÚ

1

Cắt bán phần dạ dày

37.000.000

Bao gồm 5 ngày nằm viện

2

Cắt toàn bộ dạ dày

47.200.000

bao gồm 7 ngày nằm viện

3

Cắt ruột thừa

20.200.000

Bao gồm 2 ngày nằm viện

4

Thoát vị đùi hoặc bẹn

20.200.000

Bao gồm 2 ngày nằm viện

5

Cắt túi mật - nội soi

22.200.000

Bao gồm 2 ngày nằm viện

6

Cắt trĩ bằng phương pháp Longo

14.600.000

Bao gồm 1 ngày nằm viện

7

Nội soi điều trị trào ngược

28.200.000

Bao gồm 2 ngày nằm viện

8

Tiểu phẫu gây tê tại chỗ

3,150,000

Theo dõi, về ngay

9

Cắt đoạn đại tràng, có miệng nối

40.200.000

Bao gồm 7 ngày nằm viện

10

Viêm túi mật cấp-mổ mở hoặc nội soi

33.000.000

Bao gồm 5 ngày nằm viện

11

Cắt trĩ

16.200.000

Bao gồm 2 ngày nằm viện

12

Phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo (m ổ mở)

25.000.000

Bao gồm 5 ngày nằm viện

13

Phẫu thuật mở đóng hậu môn nhân tạo

19.800.000

Bao gồm 5 ngày nằm viện

14

Đóng hậu môn nhân tạo trong phúc mạc

33.000.000

Bao gồm 5 ngày nằm viện

15

Lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu ống Kehr, phẫu thuật lại (mổ mở)

40.200.000

Bao gồm 7 ngày nằm viện

16

Cắt nang gan qua nội soi

22.200.000

Bao gồm 2 ngày nằm viện

17

Cắt nang thận qua nội soi

22.200.000

Bao gồm 2 ngày nằm viện

18

Cắt trực tràng qua nội soi

40.000.000

Bao gồm 5 ngày nằm viện

19

Phẫu thuật nội soi ung thư đại trực tràng

40.000.000

Bao gồm 5 ngày nằm viện

20

Mở ống mật chủ lấy sỏi qua nội soi

40.200.000

Bao gồm 7 ngày nằm viện

Bài viết này được viết cho người đọc tại Hồ Chí Minh.
Chủ đề: Tiêu hóa - Gan mật