Dịch vụ nội tiêu hóa

30/06/2015
60764-noi tieu hoa.png

STT

TÊN DỊCH VỤ

GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)

GHI CHÚ

1

Nội soi dạ dày có gây mê

4.872.000

Bao gồm lưu viện 4 tiếng

2

Nội soi đại tràng có gây mê

5.922.000

Bao gồm lưu viện 4 tiếng

3

Nội soi dạ dày và nội soi đại tràng có gây mê

8.022.000

Bao gồm lưu viện 4 tiếng

4

Đốt điện bằng sóng cao tần điều trị khối U gan

11.350.000

Bao gồm lưu viện 2 ngày

5

Soi ổ bụng gây mê

9.350.000

Bao gồm lưu viện 1 ngày

6

Chụp mật tụy ngược dòng lấy giun chui ống mật

18.250.000

Bao gồm lưu viện 3 ngày

7

Chụp mật tụy ngược dòng lấy sỏi mật

23.250.000

Bao gồm lưu viện 4 ngày

8

Chụp mật tụy ngược dòng đặt stent đường mật-tụy

16.750.000

Bao gồm lưu viện 2 ngày

10

Chọc hút ap-xe gan

3.500.000

Bao gồm lưu viện 8 tiếng

Bài viết này được viết cho người đọc tại Hồ Chí Minh.