......
Dịch vụ sàng lọc di truyền trước chuyển phôi

Dịch vụ sàng lọc di truyền trước chuyển phôi

Bất thường nhiễm sắc thể (NST) có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và tỷ lệ thuận với tuổi của người mẹ. Sàng lọc di truyền trước chuyển phôi (PGS) cho phép xác định tình trạng di truyền của phôi. PGS là công cụ quan trọng để lựa chọn phôi khỏe.
 • Chương trình chăm sóc Thai Sản 2019 - Chuyển Dạ

  Chương trình chăm sóc Thai Sản 2019 - Chuyển Dạ

  Vinmec đang cung cấp các dịch vụ thai sản trọn gói với chất lượng vượt trội. Dưới đây là các thông tin chi tiết về các gói thai sản 2019 tại Vinmec – bao gồm gói thai sản chuyển dạ.
 • Chương trình chăm sóc Thai sản 2019 - 36 tuần

  Chương trình chăm sóc Thai sản 2019 - 36 tuần

  Vinmec đang cung cấp các dịch vụ thai sản trọn gói với chất lượng vượt trội. Dưới đây là các thông tin chi tiết về các gói thai sản 2019 tại Vinmec – bao gồm gói thai sản 36 tuần.
 • Chương trình chăm sóc Thai sản 2019 - 27 tuần

  Chương trình chăm sóc Thai sản 2019 - 27 tuần

  Vinmec đang cung cấp các dịch vụ thai sản trọn gói với chất lượng vượt trội. Dưới đây là các thông tin chi tiết về các gói thai sản 2019 tại Vinmec – bao gồm gói thai sản 27 tuần.
 • Chương trình chăm sóc Thai sản 2019 - 12 tuần

  Chương trình chăm sóc Thai sản 2019 - 12 tuần

  Vinmec đang cung cấp các dịch vụ thai sản trọn gói với chất lượng vượt trội. Dưới đây là các thông tin chi tiết về các gói thai sản 2019 tại Vinmec – bao gồm gói thai sản 12 tuần.