......
An tâm thăm khám trong điều kiện bình thường  với mức giá đặc biệt ưu đãi tại Vinmec Hạ Long & Vinmec Hải Phòng

An tâm thăm khám trong điều kiện bình thường với mức giá đặc biệt ưu đãi tại Vinmec Hạ Long & Vinmec Hải Phòng

Cùng với các ngành nghề khác, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec tổ chức hoạt động trong giai đoạn bình thường mới sau dịch Covid với tiêu chí vừa đảm bảo chăm sóc sức khỏe an toàn, hiệu quả cho người bệnh vừa kiểm soát dịch bệnh tốt nhất.