......

Chọc hút kim nhỏ FNA hạch, tuyến giáp

Hình ảnh Chọc hút kim nhỏ FNA hạch, tuyến giáp

Tổng quan về Chọc hút kim nhỏ FNA hạch, tuyến giáp

  • Tên khoa học: Xét nghiệm chọc hút kim nhỏ FNA hạch, Tuyến giáp

  • Tên thường gọi: Sinh thiết bằng kim (FNA)

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Bệnh lý các hạch lympho ngoại vi khá đa dạng. Bao gồm bệnh hạch ác tính (u lympho ác tính), hạch di căn ung thư, bệnh hạch viêm đặc hiệu (hạch viêm lao), hay bệnh viêm hạch không đặc hiệu. Tất cả các hạch sờ nắn được trên bề mặt cơ thể. Xét nghiệm chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA- Fine Needle Aspiration) sử dụng bơm tiêm gắn kim đưa kim qua da vào vùng tổn thương, hút với áp lực âm để các tế bào từ mô hạch đi vào trong kim, phụt chất dịch lấy được trên phiến kính, cố định, nhuộm, nhận định hình thái tế bào, sự sắp xếp tế bào, nền phiến đồ dưới kính hiển vi quang học để chẩn đoán bệnh của hạch.