......

Đặt kim dây định vị tổn thương tuyến vú dưới hướng dẫn của x quang vú

Hình ảnh Đặt kim dây định vị tổn thương tuyến vú dưới hướng dẫn của x quang vú

Tổng quan về Đặt kim dây định vị tổn thương tuyến vú dưới hướng dẫn của x quang vú

  • Tên khoa học: Đặt kim dây định vị tổn thương tuyến vú dưới hướng dẫn của x quang vú

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Kỹ thuật đặt kim dây định vị u vú trước phẫu thuật là kỹ thuật đặt kim định vị vào vị trí tổn thương dưới hướng dẫn của x quang vú giúp phẫu thuật viên biết được chính xác vị trí u giúp phẫu thuật thành công.