......

Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn

Hình ảnh Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn

Tổng quan về Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn

Tên khoa học: Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn

Mô tả sơ bộ kỹ thuật

Nhuộm hóa mô miễn dịch là phương pháp được áp dụng phổ biến. Được thực hiện để phát hiện các tế bào bị bệnh trong cơ thể. Đặc biệt nhất là tế bào ung thư. Phương pháp này sử dụng kết hợp hóa chất với phản ứng miễn dịch. Qua đó quan sát sự tồn tại của kháng nguyên ung thư trong một mô bệnh phẩm. Thông thường, các kháng nguyên này không được thể hiện dưới dạng một hình thái sinh học có thể quan sát. Bằng cách “nhuộm” với kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang hoặc miễn dịch men. Từ đó các bác sĩ có thể nhận biết chúng một cách dễ dàng dưới kính hiển vi. Nhuộm hóa mô sinh học là cơ sở quan trọng để kết luận bệnh ung thư.