......

Nội soi siêu âm đường tiêu hóa trên kết hợp với chọc hút tế bào

Hình ảnh Nội soi siêu âm đường tiêu hóa trên kết hợp với chọc hút tế bào

Tổng quan về Nội soi siêu âm đường tiêu hóa trên kết hợp với chọc hút tế bào

  • Tên khoa học: Nội soi siêu âm đường tiêu hóa trên kết hợp với chọc hút tế bào

Mô tả sơ bộ kỹ thuật

Siêu âm nội soi là kỹ thuật kết hợp giữa nội soi và siêu âm, trong đó đầu dò siêu âm được áp sát với các tổn thương cần thăm dò qua đường nội soi: Tổn thương thành thực quản, dạ dày, ruột, gan, tụy mật...Thủ thuật siêu âm nội soi sử dụng sóng siêu âm từ một đầu dò để tạo ra các hình ảnh về đường tiêu hóa. Bác sĩ  sẽ đưa đầu dò qua miệng, xuống thực quản và đi vào dạ dày hoặc ruột non. Đầu dò có đèn và một thấu kính gắn vào đầu để giúp bác sĩ nhìn rõ hơn. Thủ thuật này thường xảy ra cùng lúc với thủ thuật sinh thiết và sẽ giúp bác sĩ có cái nhìn cụ thể hơn về khối u.