......

Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực

Hình ảnh Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực

Tổng quan về Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực

  • Tên khoa học: Siêu âm Doppler tim

  • Tên thường gọi: Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Siêu âm tim là sử dụng sóng âm thanh để tạo ra hình ảnh của tim. Phương pháp này cho phép bác sĩ quan sát cách tim đập và bơm máu. Bác sĩ có thể sử dụng hình ảnh từ siêu âm tim để xác định bệnh tim.