......

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Hình ảnh Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Tổng quan về Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Tên khoa học: Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Là thủ thuật bơm mẫu tinh trùng đã được sử lý vào trong buồng tử cung người phụ nữ, mẫu tinh trùng có thể lấy từ người chồng hoặc người hiến tinh trùng. Bơm tinh trùng vào buồng tử cung là thủ thuật hay áp dụng nhất trong điều trị vô sinh cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Thủ thuật được Dickinson mô tả đầu tiên năm 1921 nhưng mãi đến những năm 80 mới bắt đầu áp dụng rộng rãi.