......

Cắt bán phần tuyến giáp

Hình ảnh Cắt bán phần tuyến giáp

Tổng quan về Cắt bán phần tuyến giáp

  • Tên khoa học: Cắt bán phần tuyến giáp 

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Phẫu thuật cắt bỏ một phần tuyến giáp sẽ loại bỏ phần lớn tuyến giáp nhưng vẫn để lại một số lượng nhỏ mô tuyến giáp. Phần nhỏ mô tuyến giáp này có tác dụng duy trì chức năng tối thiểu của tuyến giáp. Do đó, lượng hormone tuyến giáp sản xuất giảm xuống dưới mức bình thường hoặc thấp, giúp loại bỏ các triệu chứng.