......

Chọc hút dịch điều trị u nang giáp

Hình ảnh Chọc hút dịch điều trị u nang giáp

Tổng quan về Chọc hút dịch điều trị u nang giáp

  • Tên khoa học: Chọc hút dịch điều trị u nang giáp

  • Tên thường gọi: Chọc hút dịch điều trị u nang giáp

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Chọc hút dịch điều trị u nang giáp là thủ thuật sử dụng bơm tiêm và kim tiêm để chọc và hút dịch trong u nang giáp để điều trị bệnh u nang giáp.