......

Hình ảnh Chọc hút noãn

Tổng quan về Chọc hút noãn

  • Tên khoa học: Chọc hút noãn

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Chọc hút noãn là kỹ thuật chọc hút các nang noãn lấy noãn ra khỏi buồng trứng qua đường âm đạo người phụ nữ để thụ tinh với tinh trùng ngoài cơ thể. Hỗ trợ điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm