......

Chụp số hóa nền và nút mạch điều trị u xơ tử cung

Hình ảnh Chụp số hóa nền và nút mạch điều trị u xơ tử cung

Tổng quan về Chụp số hóa nền và nút mạch điều trị u xơ tử cung

  • Tên khoa học: Nút mạch u xơ tử cung 

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật 

Nút mạch động mạch tử cung là phương pháp luồn ống thông qua động mạch đùi vào động mạch chậu trong và vào động mạch tử cung để bơm chất gây tắc mạch vĩnh viễn như các hạt nhựa PVA ....