......

Hình ảnh Chuyển phôi

Tổng quan về Chuyển phôi

  • Tên khoa học: Chuyển phôi

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Chuyển phôi là một bước cuối cùng của chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm. Phôi được chuyển vào buồng tử cung của người nhận để phôi làm tổ thông qua một Catheter mềm chuyên dụng.