......

Cố định cột sống và hàn khớp liên thân đốt cột sống thắt lưng – cùng đường sau qua lỗ liên hợp (TLIF)

Hình ảnh Cố định cột sống và hàn khớp liên thân đốt cột sống thắt lưng – cùng đường sau qua lỗ liên hợp (TLIF)

Tổng quan về Cố định cột sống và hàn khớp liên thân đốt cột sống thắt lưng – cùng đường sau qua lỗ liên hợp (TLIF)

  • Tên khoa học: Cố định cột sống và hàn khớp liên thân đốt cột sống thắt lưng – cùng đường sau qua lỗ liên hợp (TLIF)

  • Tên thường gọi: Cố định cột sống và hàn khớp liên thân đốt cột sống thắt lưng – cùng đường sau qua lỗ liên hợp (TLIF)

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Cố định cột sống và hàn khớp liên thân đốt cột sống thắt lưng – cùng đường sau qua lỗ liên hợp (TLIF) là phương pháp sử dụng xương ghép được lấy từ cơ thể bệnh nhân hoặc xương đồng loại, dị loài, nhân tạo. Xương được nhồi vào các phần rỗng của một mảnh ghép, sau đó mảnh ghép được nhồi vào khoang liên thân đốt sống giữa hai đốt cần hàn xương.