......

Đặt buồng tiêm truyền dưới da

Hình ảnh Đặt buồng tiêm truyền dưới da

Tổng quan về Đặt buồng tiêm truyền dưới da

  • Tên khoa học: Đặt buồng tiêm truyền dưới da

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Buồng tiêm dưới da là một thiết bị nhỏ được cấy vào dưới da người bệnh nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận với vòng tuần hoàn chung một cách thuận lợi và lặp đi lặp lại nhiều lần. Buồng tiêm bao gồm ống thông và buồng tiêm, trong đó ống thông được đặt vào tĩnh mạch lớn (tĩnh mạch cảnh ngoài, tĩnh mạch dưới đòn, tĩnh mạch cánh tay…) và buồng tiêm được cấy hoàn toàn vào mô dưới da.

Có nhiều loại buồng tiêm dưới da: Một buồng hoặc 2 buồng, chất liệu có thể khác nhau (bằng titan, bằng titan và nhựa dẻo, hoàn toàn bằng nhựa dẻo…). Tất cả các loại buồng tiêm được cấy ghép, sử dụng và chăm sóc giống  nhau.