......

Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu bằng catheter qua da

Hình ảnh Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu bằng catheter qua da

Tổng quan về Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu bằng catheter qua da

  • Tên khoa học: Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu bằng catheter qua da

  • Tên thường gọi: Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu bằng catheter qua da

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu bằng catheter qua da là kỹ thuật đưa một kim chọc dò vào trong khoang màng ngoài tim và luồn qua kim đó một ống thông (còn gọi là catheter) để hút và dẫn lưu dịch trong màng tim. Thủ thuật này nhằm mục đích nhanh chóng làm giảm áp lực trong khoang màng ngoài tim ép cấp tính lên tim làm tim không giãn ra được trong thì tâm trương hoặc với mục đích để xác định nguyên nhân gây viêm màng ngoài tim có dịch thông qua màu sắc dịch cũng như các xét nghiệm huyết học, sinh hóa, vi khuẩn dịch màng ngoài tim.