......

Đặt Stent loại bỏ phình mạch não

Hình ảnh Đặt Stent loại bỏ phình mạch não

Tổng quan về Đặt Stent loại bỏ phình mạch não

  • Tên khoa học:  Đặt Stent loại bỏ phình mạch não

  • Tên thường gọi: Điều trị nút tắc túi phình đặt stent đổi hướng dòng chảy

Mô tả sơ bộ kỹ thuật

Phương pháp điều trị nút tắc túi phình đặt stent đổi hướng dòng chảy là kỹ thuật đường vào từ một điểm chọc động mạch đùi kích thước 2mm. Dụng cụ can thiệp được đưa vào lòng mạch máu lên tới vị trí túi phình động mạch não bằng stent đổi hướng dòng chảy - một khung kim loại có mắt lưới đủ dày - được sử dụng để lót mặt trong mạch máu, giảm tốc độ dòng máu đi vào túi phình, dẫn tới hình thành huyết khối gây tắc túi phình một cách tự nhiên. Thời gian can thiệp nhanh nhưng túi phình không bị tắc ngay tại thời điểm kết thúc can thiệp mà chỉ giảm thiểu nguy cơ vỡ. Sau vài tháng đến 1 năm (tùy thuộc kích thước), huyết khối sẽ hình thành và gây tắc túi phình một cách tự nhiên. Bệnh nhân cần được điều trị chống ngưng tập tiểu cầu trước đặt stent 5 ngày.