......

Hình ảnh Điện quang can thiệp

Tổng quan về Điện quang can thiệp

  • Tên khoa học: Điện quang can thiệp

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Điện quang can thiệp là kỹ thuật điều trị can thiệp tối thiểu trong nhiều bệnh lý khác nhau bao gồm các bệnh lý liên quan đến mạch máu và các bệnh lý ngoài mạch máu. Các kỹ thuật điện quang can thiệp được thực hiện dưới sự hướng dẫn của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như siêu âm, chụp cắt lớp vi tính,  chụp cộng hưởng từ và đặc biệt là chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).