......

Điều trị bằng laser công suất thấp

Hình ảnh Điều trị bằng laser công suất thấp

Tổng quan về Điều trị bằng laser công suất thấp

  • Tên khoa học: Điều trị bằng laser công suất thấp

  • Tên thường gọi: Điều trị bằng laser công suất thấp

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Laser công suất thấp là những laser công suất phát xạ của chúng đạt từ vài mW đến khoảng 30mW. Laser công suất thấp được sử dụng trong điều trị, thường gặp:

  • Laser khí He-Ne làm việc ở bước sóng 632,8nm.
  • Laser khí He-Cd làm việc ở bước sóng 446nm (màu xanh).
  • Laser bán dẫn, bao gồm:
    • Laser bán dẫn làm việc ở dải sóng khả kiến (630 - 670) nm.
    • Laser bán dẫn làm việc ở dải sóng hồng ngoại gần: 780nm, 850nm, 940nm.