......

Điều trị đích trong ung thư

Hình ảnh Điều trị đích trong ung thư

Tổng quan về Điều trị đích trong ung thư

  • Tên khoa học: Targeted Therapies

  • Tên thường gọi: Liệu pháp điều trị trúng đích ung thư.

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Liệu pháp điều trị đích ung thư là một phương pháp trị ung thư bằng cách sử dụng thuốc. Nó khác với liệu pháp hóa trị truyền thống. Thuốc ở đây là một liệu pháp có mục tiêu cụ thể giúp ngăn chặn sự phát triển và lan rộng của khối u. Chúng hoạt động bằng cách tấn công vào các gen hay protein chuyên biệt. Những gene và protein này được tìm thấy ở tế bào ung thư hoặc những tế bào có liên quan đến sự phát triển của khối u, ví dụ như tế bào mạch máu.