......

Ghép Tế bào gốc điều trị loạn sản phế quản phổi

Hình ảnh Ghép Tế bào gốc điều trị loạn sản phế quản phổi

Tổng quan về Ghép Tế bào gốc điều trị loạn sản phế quản phổi

  • Tên khoa học: Ghép Tế bào gốc điều trị loạn sản phế quản phổi

  • Tên thường gọi: Ghép Tế bào gốc điều trị loạn sản phế quản phổi

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Ghép Tế bào gốc điều trị loạn sản phế quản phổi Là phương pháp sử dụng tế bào gốc (tự thân) đưa vào cơ thể người bệnh nhằm sửa chữa, thay thế các tổn  thương ở phổi của người bệnh loạn sản phế quản phổi (BPD). Có thể đề phòng (10-14 ngày sau sinh) và điều trị sửa chữa xơ phổi (sau 28 ngày) nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào phương tiện hỗ trợ hô hấp, oxy và thuốc.