......

Hỗ trợ phôi thoát màng bằng tia laser

Hình ảnh Hỗ trợ phôi thoát màng bằng tia laser

Tổng quan về Hỗ trợ phôi thoát màng bằng tia laser

  • Tên khoa học: Hỗ trợ phôi thoát màng bằng tia Laser

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Hỗ trợ phôi thoát màng (Assisted hatching – AH) là một kỹ thuật vi thao tác trong hỗ trợ sinh sản trong đó màng trong suốt được làm mỏng hoặc làm thủng một lỗ nhằm trợ giúp cho phôi thoát màng ra ngoài dễ dàng hơn với mục đích làm tăng tỉ lệ làm tổ của phôi. Được tiến hành trên các lĩnh vực hiếm muộn, thụ tinh nhân tạo, thất bại nhiều lần trong thụ tinh ống nghiệm, có lượng phôi ít, có phôi, có màng trong suốt dày bất thường, chuyển phôi đông lạnh