......

Hình ảnh Hút dịch khớp gối

Tổng quan về Hút dịch khớp gối

  • Tên khoa học: Hút dịch khớp gối 

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Chọc hút dịch khớp gối là thủ thuật hút bớt lượng dịch khớp dư thừa trong khớp gối bằng kim nhỏ, giúp chẩn đoán các bệnh lý ở khớp gối.