......

Huyết tương giàu tiểu cầu PRP trong điều trị rách sụn chêm

Hình ảnh Huyết tương giàu tiểu cầu PRP trong điều trị rách sụn chêm

Tổng quan về Huyết tương giàu tiểu cầu PRP trong điều trị rách sụn chêm

  • Tên khoa học: Điều trị rách sụn chêm bằng huyết tương giàu tiểu cầu PRP.

  • Tên thường gọi: Điều trị rách sụn chêm bằng huyết tương giàu tiểu cầu

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Điều trị rách sụn chêm bằng huyết tương giàu tiểu cầu là liệu pháp lấy máu tự thân của bệnh nhân để chiết xuất thành huyết tương giàu tiểu cầu. Huyết tương giàu tiểu cầu có hàm lượng tiểu cầu cao và các yếu tố phân tử sinh học đều cao hơn nhiều lần so với mức thông thường. Sau đó lượng huyết tương giàu tiểu cầu này sẽ được tiêm vào vùng sụn chêm bị rách để phục hồi tổn thương nhanh chóng và tự nhiên.