......

Huyết tương giàu tiểu cầu PRP trong trẻ hóa da

Hình ảnh Huyết tương giàu tiểu cầu PRP trong trẻ hóa da

Tổng quan về Huyết tương giàu tiểu cầu PRP trong trẻ hóa da

  • Tên khoa học: Trẻ hóa da PRP.

  • Tên thường gọi: Trẻ hóa da bằng tiêm huyết tương giàu tiểu cầu PRP.

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Trẻ hóa da bằng tiêm huyết tương giàu tiểu cầu PRP là cách thức lấy máu tự thân sau đó đem xử lý ly tâm để lấy ra lượng huyết tương giàu tiểu cầu và sử dụng huyết tương đó đưa ngược trở lại cơ thể, vào vùng cần được điều trị.PRP chỉ sử dụng tế bào của chính cơ thể để chiết tách, điều trị làm trẻ hóa da cũng như sửa chữa hư hại của da nên hoàn toàn không sử dụng bất cứ một chất bảo quản hay hoạt chất bên ngoài nào.