......

KT mê Tính mạch theo TCI

Hình ảnh KT mê Tính mạch theo TCI

Tổng quan về KT mê Tính mạch theo TCI

  • Tên khoa học: KT mê Tính mạch theo TCI

  • Tên thường gọi: KT mê Tính mạch theo TCI

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Kỹ thuật mê tĩnh mạch theo TCI là một trong những kỹ thuật gây mê hiện đại, dựa trên đánh giá nồng độ thuốc mê tác dụng đến cơ qua đích (não, huyết tương), do vậy tác dụng hiệu quả, đồng thời giảm tối thiểu các tác dụng không mong muốn do thuốc mê gây ra.

Kỹ thuật mê tĩnh mạch TCI đã được áp dụng từ năm 2001 nhờ bơm tiêm điện chuyên biệt

Phương pháp này được thực hiện hiện đang được áp dụng thường quy cho gây mê tĩnh mạch tại VMHP vì những ưu điểm mà nó mang lại.