......

Kỹ thuật gây tê thân thần kinh bằng máy siêu âm

Hình ảnh Kỹ thuật gây tê thân thần kinh bằng máy siêu âm

Tổng quan về Kỹ thuật gây tê thân thần kinh bằng máy siêu âm

  • Tên khoa học: Kỹ thuật gây tê thân thần kinh bằng máy siêu âm

  • Tên thường gọi: Kỹ thuật gây tê thân thần kinh bằng máy siêu âm

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Kỹ thuật gây tê thân thần kinh bằng máy siêu âm là kỹ thuật gây tê giảm đau sử dụng máy siêu âm để gây tê thần kinh. Kỹ thuật này sẽ ngăn chặn tín hiệu đau trước khi nó được truyền lên não. Nhờ vậy mà những bệnh nhân phẫu thuật không bị hành hạ bởi những cơn đau sau khi phẫu thuật.