......

Kỹ thuật hỗ trợ tăng tốc thì thở ra ở trẻ nhỏ

Hình ảnh Kỹ thuật hỗ trợ tăng tốc thì thở ra ở trẻ nhỏ

Tổng quan về Kỹ thuật hỗ trợ tăng tốc thì thở ra ở trẻ nhỏ

  • Tên khoa học: Kỹ thuật hỗ trợ tăng tốc thì thở ra ở trẻ nhỏ
  • Tên thường gọi: Kỹ thuật tăng luồng khí thở ra
  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Kỹ thuật hỗ trợ tăng tốc thì thở ra ở trẻ nhỏ là kỹ thuật chuyên khoa chuyên sâu, hỗ trợ trong điều trị bệnh lý đường hô hấp nhi. Đây là kỹ thuật vật lý trị liệu hô hấp được thực hiện để tống xuất đàm nhớt còn lại ở phần gần đường dẫn khí như khí quản và phế quản lớn. Mục đích của kỹ thuật nhằm tạo ra một lực đẩy mạnh luồng không khí trong phổi ra ngoài với vận tốc gần như vận tốc của cơn ho.