......

Lọc huyết tương sử dụng 2 quả lọc (quả lọc kép)

Hình ảnh Lọc huyết tương sử dụng 2 quả lọc (quả lọc kép)

Tổng quan về Lọc huyết tương sử dụng 2 quả lọc (quả lọc kép)

Tên khoa học: Lọc huyết tương sử dụng 2 quả lọc (quả lọc kép)

Mô tả sơ bộ kỹ thuật 

Lọc huyết tương với hai quả lọc là kỹ thuật cho máu đi qua quả lọc thứ nhất có kích thước lỗ lọc vừa đủ để cho thành phần phân tử cần loại bỏ đi qua (các tự kháng thể và một số interleukin), phần còn lại gồm tế bào máu và các phân tử có kích thước lớn hơn lỗ lọc được truyền trở lại cho người bệnh. Phần huyết tương được lọc sẽ cho đi qua quả lọc thứ hai có kích thước lỗ lọc vừa đủ không cho thành phần phân tử cần loại bỏ đi qua và được loại bỏ ra ngoài. Phần huyết tương đi qua lỗ lọc thứ hai sẽ được truyền trả lại cho người bệnh.