......

Mổ tim ít xâm lấn (MICS)

Hình ảnh Mổ tim ít xâm lấn (MICS)

Tổng quan về Mổ tim ít xâm lấn (MICS)

  • Tên gọi khoa học: Mổ tim ít xâm lấn (MICS)

  • Mô tả sơ bộ về kỹ thuật:

Phẫu thuật tim hở ít xâm lấn được định nghĩa là tất cả các mổ tim hở không mở toàn bộ chiều dài xương ức mà có thể qua các đường mổ ngắn ở ngực bên hoặc mở dọc một phần xương ức, có thể kết hợp nội soi hỗ trợ, nội soi hoàn toàn và không có nội soi. Tuần hoàn ngoài cơ thể có thể được thiết lập trung tâm ở ngực hoặc ngoại biên hoặc không có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể.