......

Nội soi bốc hơi bóc u tiền liệt tuyến lành tính

Hình ảnh Nội soi bốc hơi bóc u tiền liệt tuyến lành tính

Tổng quan về Nội soi bốc hơi bóc u tiền liệt tuyến lành tính

  • Tên khoa học: Nội soi bốc hơi bóc u tiền liệt tuyến lành tính

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật

Nội soi bốc hơi bóc u tiền liệt tuyến lành tính là phương pháp được tạo nên khi nguồn năng lượng điện mạnh được tập trung vào lưỡi dao cắt sử dụng trong cắt đốt nội soi u xơ tiền liệt tuyến qua niệu đạo. Vùng tiếp xúc mỏng của dao cắt sẽ làm bốc hơi nước mô ở nhát cắt của nó và lớp mỡ bên dưới cũng sẽ được tách rời ra khỏi u xơ tiền liệt tuyến. Lưỡi dao cắt này đồng thời cũng đốt bằng cách sử dụng dòng điện để đốt và tạo nên sự làm khô mô tế bào và cầm máu.