......

Nội soi Robot cắt tiền liệt tuyến

Hình ảnh Nội soi Robot cắt tiền liệt tuyến

Tổng quan về Nội soi Robot cắt tiền liệt tuyến

  • Tên khoa học: Nội soi Robot cắt tiền liệt tuyến

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Ứng dụng phẫu thuật robot cắt tuyến tiền liệt tận gốc ngoài phúc mạc giúp người bệnh điều trị triệt để ung thư tuyến tiền liệt, tránh tổn thương các cơ quan khác. Phương pháp phẫu thuật tuyến tiền liệt bằng Robot là một tiến bộ mới trong điều trị bệnh tuyến tiền liệt. Với loại phẫu thuật này, bác sĩ sẽ ngồi trong phòng mổ và hướng dẫn cánh tay robot thông qua một máy tính điều khiển. Cánh tay robot có thể sẽ có khả năng cơ động và chính xác hơn những thủ thuật khác.