......

Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường tĩnh mạch trung tâm

Hình ảnh Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường tĩnh mạch trung tâm

Tổng quan về Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường tĩnh mạch trung tâm

  • Tên khoa học: Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường tĩnh mạch trung tâm

  • Tên thường gọi: Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường tĩnh mạch trung tâm

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường tĩnh mạch trung tâm là đưa các chất dinh dưỡng vào cơ thể qua đường tĩnh mạch để nuôi sống cơ thể.